dobrovolný svazek obcí

DSO založeno 8.11.1999 jako sdružení obcí za účelem plynofikace obcí sdružení, původně měla být členem i obec Žďár, ta však byla v přípravách dále a tak pokračovala samostatně. Obec Loukov využila možnosti spolupráce s obcí Žďár a na své náklady protáhla plynovod od obce Žďár pod železniční tratí až na svůj katastr ke společnosti TRUCKPARK a s odbočkou směr obec Loukov. 13. prosince 2000 je podepsána spolupráce s STP a.s..18.12.2000 se sdružení transformuje na svazek obcí. Jsou zahájeny průzkumné a projekční práce na plynovodu. Odstupují obce Koryta a Sezemice kvůli finanční náročnosti stavby. Obce Loukov a Loukovec pokračují v přípravě stavby, zaručují možnost připojení odstoupivších obcí v budoucnosti. 27.03.2002 podepsána smlouva o dílo se společností GASTREND MB. 19.7.2002 zahájení stavby  5.11.2002 podepsána smlouva o poskytnutí podpory od SFŽP ČR. 12.12.2002 zahájen zkušební provoz. 19.září 2013 stavba zkolaudována 36 přípojek Loukov, 38 přípojek Loukovec stav srpen 2004. +5 přípojek 2005 Loukov, +7 přípojek Loukovec 2005.

V současné době DSO funguje jako zástupce obcí Loukov a Loukovec při správě plynovodu a stará se o administrativu s tím spojenou. Do budoucna jsou dvě možnosti DSO a) ukončí svou činnost b) změní zaměření své činnosti.